Zabawy Fundamentalne

zabawy_fundamentalne2

Program adresowany jest do rodziców oraz opiekunów, którzy poprzez współpracę z dzieckiem chcą wspomagać jego harmonijny i wszechstronny rozwój. Zabawy Fundamentalne to niemal 400 propozycji mądrych i zabawnych, logicznie ułożonych zabaw i aktywności. Wspólną zabawa z dzieckiem daje możliwość budowania stabilnych, bogatych fundamentów rozwoju malca!

PIRAMIDA SZCZĘŚCIA

piramida

Program Zabaw FundaMentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków – logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program. Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa. Pamiętając, że nie rodzimy się z ustalonym ilorazem inteligencji IQ, uważamy, że każde dziecko ma potencjał i może rozwinąć co najmniej osiem różnych rodzajów inteligencji, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe.Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne sposoby uczenia w taki sposób, aby dziecko mogło się rozwijać wszechstronnie. Dlatego w programie tak duży nacisk położono na rozwój inteligencji wielorakich.

8inteligencji

Człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji. Każdą z nich można rozwinąć nawet u najmłodszych dzieci.

teoria

Podstawowym założeniem programu Zabawy FundaMentalne jest połączenie wesołej zabawy ze stymulacją, dzięki czemu dziecko w łatwy i przyjemny sposób rozwija się wszechstronnie. Żadna umiejętność nie jest ważniejsza od innej – celem programu jest rozwijanie wszystkich umiejętności.

Cele programu:

  • szczęście dziecka,
  • wszechstronny rozwój,
  • indywidualny styl uczenia się,
  • pomoc dla rodziców,
  • poprawienie jakości kontaktów.

Założenia programu:

  • 8 inteligencji,
  • polisensoryczność oddziaływań,
  • kinezjologia edukacyjna.