SEJM PRZEDSZKOLAKA

    Dnia 7 listopada w przedszkolu  odbyły się obrady „ Sejmu Przedszkolaka”. Posłami i posłankami były dzieci z grup  5 i 6- latków. Obradom przewodniczył Marszałek Sejmu- Marcel z grupy „ Pszczółki”. W bieżącym roku szkolnym Sejm pracował na Ustawą „ Jak dbać o zdrowie”. Dzieci zgłaszały postulaty, które zostały zapisane w formie Ustawy.  W tajnym głosowaniu Ustawa została przyjęta większością głosów i zatwierdzone przez Sejm. Uroczyście złożona została na ręce pani Dyrektor  i przekazana do wiadomości rodziców.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29 większy obrazek nr 30