UNICEF


 


 

 

W ramach współpracy Miasta Białystok z UNICEFEM nasze przedszkole zostało wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki umożliwiające wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, w tym dzieci z Ukrainy.