Rekrutacja

 

NA ROK SZKOLNY 2022/ 2023

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 24 lutego 2022r.

 

Uwaga Rodzice !

W dniach  3 luty 2022 r. – 17 luty 2022. Rodzice, których dzieci będą kontynuować wychowanie przedszkolne w naszej placówce zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Deklaracje składamy u nauczycielek poszczególnych grup.

Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka rekrutacją.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

24 luty- 10 marca 2022 r. do godz. 15:00 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


do 24 marca 2022r. do godz. 12:00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

29 marca 2022r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

do 1 kwietnia 2022r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola
( w postaci pisemnego oświadczenia)

4 kwietnia 2022r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Więcej na stronie internetowej  <<<Oficjalny Portal Miasta Białystok <<<