Rekrutacja

 

NA ROK SZKOLNY 2023/ 2024

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 27 lutego 2023r.

 

Uwaga Rodzice !

W dniach  3 luty 2023 r. – 20 luty 2023r. rodzice, których dzieci będą kontynuować wychowanie przedszkolne w naszej placówce zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Deklaracje składamy u nauczycielek poszczególnych grup.

Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka rekrutacją.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  • 27 luty- 10 marca 2023 r. do godz. 15:00 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • do 27 marca 2023 r. do godz. 12:00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • 30 marca 2023 r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia,
  • 4 kwietnia 2023 r. o godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

                         Więcej na stronie internetowej  <<<Oficjalny Portal Miasta Białystok <<<