Rekrutacja

 

NA ROK SZKOLNY 2021/ 2022

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 24 lutego 2021r.

 

Uwaga Rodzice !

W dniach  3 luty 2021 r. – 17 luty 2021. Rodzice, których dzieci będą kontynuować wychowanie przedszkolne w naszej placówce zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Deklaracje składamy u nauczycielek poszczególnych grup.

Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka rekrutacją.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

24 luty- 5 marca 2021 r. do godz. 15:00 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


do 19 marca 2021r. do godz. 12:00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

24 marca 2021r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

do 29 marca 2021r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola
( w postaci pisemnego oświadczenia)

30 marca 2021r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Więcej na stronie internetowej  <<<Oficjalny Portal Miasta Białystok <<<