Rada Rodziców

    Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 42 " Niezapominajka" w Białymstoku. Współdziała z Dyrektorem i Rada Pedagogiczną w realizacji statutowych zadań Przedszkola.

W roku  szkolnym  2022/20213  Prezydium  Rady Rodziców reprezentują:

  1.    Pani  Aneta Fionik– Przewodniczący Rady Rodziców
  2.    Pani  Marta Sobolewska– zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
  3.    Pani  Urszula Jakimowicz– protokolant

 Regulamin Rady Rodzicow.pdf