Rada Rodziców

    Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 42 " Niezapominajka" w Białymstoku. Współdziała z Dyrektorem i Rada Pedagogiczną w realizacji statutowych zadań Przedszkola.

W roku  szkolnym  2020/2021  Prezydium  Rady Rodziców reprezentują:

  1.    Pani  Marta Karwowska– Przewodniczący Rady Rodziców
  2.    Pani  Monika Kacperczyk – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
  3.    Pani  Urszula Jakimowicz – protokolant
  4.    Pani Milena Adasiewicz  -  skarbnik

 Regulamin Rady Rodzicow.pdf