Rada Rodziców

    Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 42 " Niezapominajka" w Białymstoku. Współdziała z Dyrektorem i Rada Pedagogiczną w realizacji statutowych zadań Przedszkola.

W roku  szkolnym  2019/2020  Prezydium  Rady Rodziców reprezentują:

  1.    Pani  Marta Karwowska          ( z gr.V) – przewodniczący Rady Rodziców
  2.    Pani  Justyna Wróblewska        ( z gr.III) – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
  3.    Pani  Urszula Jakimowicz          ( z gr.II) – protokolant
  4.    Pani Izabela Żdanuk                    ( z gr.I) -  skarbnik

 Regulamin Rady Rodzicow.pdf

© 2019   Przedszkole Samorządowe nr 42 "Niezapominajka" w Białymstoku

góra strony