Realizowane programy w roku szkolnym 2019/2020

 •  W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM PRACUJEMY W OPARCIU O:
 1. Program Edukacji Przedszkolnej "WOKÓŁ PRZEDSZKOLA” Małgorzaty Kwaśniewskiej,Joanny Lendzion i Wiesławy Żaba Żabińskiej - zgodny z podstawa programową dla przedszkoli.
 2. Program edukacji matematycznej ” DZIECIĘCA MATEMATYKA” Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • NASZE NAUCZYCIELKI REALIZUJĄ TAKŻE PROGRAMY WŁASNE, PROJEKTY ORAZ OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE.
 1. Projekt edukacyjny - " TO POLSKA ! "
 2. Projekt edukacyjny - " ŚCIEŻKAMI NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY"
 3. Program edukacji zdrowotnej - " WODA TO ZDROWIE " DLA DZIECI 4-5 LETNICH - realizowany w grupie "Sówki"
 4. Program zajęć rozwijających kreatywność i twórcze uzdolnienia dzieci 5-6- letnich - " KREATYWNY PRZEDSZKOLAK" - realizowany w grupie "Pszczółki".
 5. Program wychowawczo- dydaktyczny -" POZNAJĘ PRAWA DZIECKA"- realizowany w grupach 4-5-6 latków.
 6. Program adaptacyjny dla dzieci 3- letnich- " BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM".
 7. Program zajęć przyrodniczo- ekologicznych dla dzieci3 i 4- letnich - " Z ZESZYTU MĄDREGO PRZEDSZKOLAK: JESTEM ELOLOGIEM".
 8. Program edukacji matematycznej dla dzieci 4- letnich - " LICZYDEŁKO".
 9. Program wychowawczo- dydaktyczny dla dzieci 3-6 letnich - " POZNAJĘ PRAWA DZIECKA".
 10. Program nauki języka angielskiego dla dzieci 3 6- letnich -" PLAYING WITH ENGLISH".
© 2019   Przedszkole Samorządowe nr 42 "Niezapominajka" w Białymstoku

góra strony