Realizowane programy w roku szkolnym 2022/2023

         W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM PRACUJEMY W OPARCIU O:

 1. Program Edukacji Przedszkolnej "WOKÓŁ PRZEDSZKOLA” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaba Żabińskiej - zgodny z podstawa programową dla przedszkoli
 2. Program edukacji matematycznej ” DZIECIĘCA MATEMATYKA”

 

      REALIZUJEMY  RÓWNIEŻ PROGRAMY EDUKACYJNE OGÓLNOPOLSKIE ORAZ PROGRAMY WŁASNE NAUCZYCIELEK :

 •     Dzieciaki mleczaki - program edukacji zdrowotnej
 •     MAMO TATO WOLĘ WODĘ - program edukacji zdrowotnej
 •     Program kreatywnej edukacji plastycznej K. Dulewicz
 •     Program zajęć rozwijających kreatywność i twórcze uzdolnienia dzieci 5-6 letnich "KREATYWNY PRZEDSZKOLAK"
 •     Zdrowy przedszkolak - program własny edukacji prozdrowotnej
 •     Zdrowie na widelcu - program własny zajęć kulinarnych
 •     Program adaptacyjny dla dzieci 3 - letnich "BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM"
 •     Program nauki języka angielskiego dla dzieci 3-6 letnich "ENGLISH IS FUN"
 •     Budujemy swoją wiedzę - Klocki Dienesa
 •     Czyste Powietrze Wokół Nas- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej
 •     Przyjaciele ZIPPIEGO - program terapeutyczny dla dzieci 5-6 letnich