Realizowane programy w roku szkolnym 2021/2022

        

REALIZUJEMY PROGRAMY:

    Dzieciaki mleczaki - program edukacji zdrowotnej
    MAMO TATO WOLĘ WODĘ - program edukacji zdrowotnej
    Program kreatywnej edukacji plastycznej K. Dulewicz
    Program zajęć rozwijających kreatywność i twórcze uzdolnienia dzieci 5-6 letnich "KREATYWNY PRZEDSZKOLAK"
    Zdrowy przedszkolak - program własny edukacji prozdrowotnej
    Zdrowie na widelcu - program własny zajęc kulinarnych
    Program adaptacyjny dla dzieci 3 - letnich "BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM"
    Program nauki języka angielskiego dla dzieci 3-6 letnich "ENGLISH IS FUN"
    Budujemy swoją wiedzę - Klocki Dienesa
    Czyste powietrze wokół nas
    Sensoryczne masy plastyczne
    Przujeciele ZIPPIEGO - program terapeutyczny dla dzieci 5-6 letnich
    EUREKA - program badawczy
    Widzę, Czuję, Tworzę - edukacja plastyczna

           

         

  •  W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM PRACUJEMY W OPARCIU O:
  1. Program Edukacji Przedszkolnej "WOKÓŁ PRZEDSZKOLA” Małgorzaty Kwaśniewskiej,Joanny Lendzion i Wiesławy Żaba Żabińskiej - zgodny z podstawa programową dla przedszkoli.
  2. Program edukacji matematycznej ” DZIECIĘCA MATEMATYKA”