Realizowane programy w roku szkolnym 2021/2022

 •  W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM PRACUJEMY W OPARCIU O:
 1. Program Edukacji Przedszkolnej "WOKÓŁ PRZEDSZKOLA” Małgorzaty Kwaśniewskiej,Joanny Lendzion i Wiesławy Żaba Żabińskiej - zgodny z podstawa programową dla przedszkoli.
 2. Program edukacji matematycznej ” DZIECIĘCA MATEMATYKA” Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • NASZE NAUCZYCIELKI REALIZUJĄ TAKŻE PROGRAMY WŁASNE, PROJEKTY ORAZ OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE
 1. Program kreatywnej edukacji plastycznej K.Dulewicz- realizowany w grupie Pszczółki 
 2. Program zajęć rozwijających kreatywność i twórcze uzdolnienia dzieci 5-6- letnich - " KREATYWNY PRZEDSZKOLAK" - realizowany w grupie Sówki
 3. Zdrowy Przedszkolak- program własny edukacji prozdrowotnej- gr. Zajaczki 
 4. Zdrowie na widelcu- program własny zajęć kulinarnych- realizowany w grupie Pszczółki 
 5. Program adaptacyjny dla dzieci 3- letnich- "BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM"- realizowany w grupie Misie i Motylki
 6. Program nauki języka angielskiego dla dzieci 3 6- letnich -" English is fun" - realizowany we wszystkich grupach
 7. Budujemy swoją wiedzę- Klocki Dienesa- realizowany w grupie Motylki
 8. Czyste powietrze wokół nas- realizowany w grupie Domek i grupie Sówki