Organizacja w roku szkolnym 2023/2024

 • Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.00 od poniedziałku do piątku, przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną.
 • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest od 7:30 do 12:30.
 • Przedszkole jest placówką nieferyjną (pracujemy w okresie ferii świątecznych i zimowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.
 • Grupa przedszkolna liczy do 25 dzieci i obejmuje dzieci w tym samym wieku lub w wieku zbliżonym.
 • Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia wyznacza "Ramowy rozkład dnia" ustalony przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy  oraz potrzeb rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców.
 • Rytm dnia w poszczególnych oddziałach przedszkolnych wyznacza szczegółowy  "Rozkład dnia", sporządzony przez nauczycieli.        ( uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci)
 • Dziewięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje 3 posiłki:- śniadanie, obiad, podwieczorek.
 • W roku szkolnym 2023/2024 przerwa wakacyjna przypada na miesiąc sierpień.                 

                                                                          Przedszkole funkcjonuje w oparciu o:

 • Statut Przedszkola Samorządowego nr 42″ Niezapominajka” w Białymstoku,
 • Roczny Plan Pracy Przedszkola  Samorządowego Nr 42 ” Niezapominajka” w Białymstoku
 • miesięczne „Plany pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej", które opracowują nauczycielki w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego  i  zadania z Rocznego Planu Pracy Przedszkola na dany rok szkolny,
 • Program wychowania przedszkolnego zatwierdzany na dany rok szkolny przez Radę Pedagogiczną.
 • Procedury i regulaminy / patrz,, Dokumenty"/

                 

Grupy przedszkolne w  roku szkolnym pracują w następujących godzinach:

      I. MISIE – 3 latki - godz. 6.30 - 16.30

     II. MOTYLKI – 3- latki - godz. 7.00 - 17.00

    III. ZAJĄCZKI – 5- latki - godz. 7.30 - 15.30/16.00

   IV. WIEWIÓRKI – 5- latki - godz. 7.00 - 17.00

   V. PSZCZÓŁKI – 6- latki - godz. 8.00 - 15.00

   VI. LISKI– 6- latki - godz. 7.00 - 15.30/16.00

   VII. SÓWKI – 3-4 latki - godz. 7.00- 17.00

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA  W PRZEDSZKOLU

6.30 -8.15    Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Zabawy integrujące grupę. Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo-  wychowawczych  doskonalących kompetencje dzieci. Czynności porządkowo- gospodarcze.

8.15 -8.30    Zabawa ruchowa ( dzieci młodsze), zestaw ćwiczeń porannych ( dzieci starsze). Czynności higieniczne. Przygotowanie do zajęć.

8.30 -9.00   Śniadanie. Czynności samoobsługowe.

9.00 -10.15   Zajęcia edukacyjne z całą grupą, realizowane w oparciu o podstawę programową i według wybranego programu edukacyjnego ( m.in. z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno- moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, badawczej. Angielski, rytmika, religia.

10.15 -11.10   Zabawy swobodne, gry i zabawy sportowe organizowane przez nauczyciela w sali lub na placu przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze, spacery,wycieczki.

11.10- 11.30   Przygotowanie do obiadu- czynności samoobsługowe w szatni, w łazience.

11.30-12.00   Obiad. Dyżury dzieci przy nakrywaniu do stołu ( dzieci starsze)

12.00 -14.00 Zabawy relaksacyjno-  wyciszające, słuchanie bajek, zabawy swobodne, leżakowanie w grupach młodszych do godz. 14.00.

14.00 -14.20  Czynności higieniczne, organizacyjne, samoobsługowe. Zabawa ruchowa

14.20 -14.45  Podwieczorek. 

14.45 -17.00  Zabawy doskonalące funkcje poznawcze, zabawy rytmiczne, gry i zabawy sportowe, zabawy tematyczne, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów dzieci. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Działania indywidualna z dzieckiem prowadzone przez nauczycielkę pogłębiające umiejętności i zdolności dziecka. Rozchodzenie się dzieci. Zajęcia dodatkowe według harmonogramu.

 • Opiekę logopedyczną i psychologiczną sprawuje   Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 3,  kontakt tel. pod numerem 85 7423434,kontakt mailowy-ppp2@vp.pl