Optymistyczne przedszkole

,,Optymistyczni lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe

i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją”

Alan Loy McGinnis

Dnia 10 maja 2013r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 78 w Białymstoku dbyła się uroczysta inauguracja przystąpienia trzech białostockich przedszkoli do ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole”(autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot). Jedną z tych placówek jest nasze niezapominajkowe przedszkole.

Podczas Festynu Rodzinnego (4 czerwca 2013r.) odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy „Optymistycznego Przedszkola”.

Celem tego projektu edukacyjnego jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości oraz nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach. W wyniku realizacji programu pragniemy stworzyć wychowankom przyjazne środowisko, wspierające każde dziecko w jego indywidualnej drodze do sukcesu. W życzliwej i pogodnej atmosferze będziemy diagnozować możliwości i potrzeby naszych przedszkolaków oraz stymulować ich wszechstronny rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i wrodzonych talentów.

Optymistyczne Przedszkole ma siedem znaków szczególnych jak tęcza

Kolor czerwony – najcieplejszy, to wychowanie. Przedszkole wychowuje optymistyczne dzieci. Więcej…

Kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie. Przedszkole diagnozuje inteligencję dzieci, wspiera różnorodne zainteresowania.Więcej…

Kolor żółty – sukces każdego dziecka. Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami.

Kolor zielony – coraz wyższy poziom umiejętności. Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci. Więcej…

Kolor niebieski – optymistyczni rodzice. Więcej…

Kolor granatowy – optymistyczny personel. Przedszkole dba o stały rozwój personelu. Wszyscy dorośli przestrzegają wspólnie uzgodnionych zasad optymistycznego postępowania.

Kolor fioletowy – promocja. Przedszkole  prowadzi działania z zakresu promocji placówki, np. przedszkole często publikuje swoje osiągnięcia w prasie.

Nasze przedszkole wydaje biuletyn informacyjny dla Optymistycznych RodzicówDnia 17.01.2014r. w naszym przedszkolu odbyły się pierwsze obrady I Optymistycznego Sejmu. Tematem debaty była ustawa o zachowaniu się. Na sejmowych krzesełkach zasiadały dzieci z grup: III „Zajączki”, IV „Wiewiórki” i V „Pszczółki”. Posłanki i Posłowie w białych bluzkach i koszulkach prezentowali się niezwykle uroczyście.


Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwał marszałek sejmu – Weronika Tokarczuk z najstarszej grupy i sekretarz pani Ania Sołowianiuk.

Posłowie zgłaszani swoje propozycje do ustawy poprzez podniesienie ręki. Marszałek udzielała im głosu.

Wypowiadali się na temat, jakie zachowanie jest bezpieczne i czego nie wolno robić.

Wszystkie zgłoszone na debacie wnioski zostały zapisane przez sekretarza.

Po zakończeniu obrad nastąpiło odczytanie projektu i głosowanie poprzez podniesienie kolorowych karteczek do góry.

Ustawa została przyjęta jednogłośnie. Wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje wszystkich przedszkolaków. Plakat z treścią ustawy został umieszczony na tablicy w holu przedszkola.

Ustawa o zachowaniu   Zobacz