OPŁATY


  • W przedszkolu prowadzona jest elektroniczna ewidencja pobytu dziecka przez system  STOPEREK.  Wczytuje on automatycznie godzinę wejścia do przedszkola i godzinę wyjścia z niego, co pozwala na bardzo dokładne odnotowanie czasu spędzonego w placówce.
  • Od 1 września 2022 dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł
  • Opłat za przedszkole należy dokonać na poniższe konta bankowe:

              OPŁATA  ZA POBYT -  12 1240 2890 1111 0010 3570 8035                       

              OPŁATA ZA WYŻYWIENIE58 1240 2890 1111 0010 3570 8080

  • Terminy opłat:

               ZA POBYT    -   do 10 dnia każdego miesiąca.
               ZA POSIŁKI -   do 10 dnia każdego miesiąca.

  • Zgłoszenia nieobecności dzieci dokonujemy telefonicznie - 85 675 34 21, osobiście w sekretariacie przedszkola, lub u nauczycielek w grupie. 

 

POBYT -> stawka 1,14 zł

0,57  Opłata ulgowa - za godzinę (decyzje MOPR – zasiłek rodzinny lub BKDR)
za każdą rozpoczęta godzinę liczone od 12:30
Opłata jest naliczana na początku kolejnego miesiąca
(rodzice płacą za realne godziny)

 

 Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu:

  •  Od dnia 1 września 2013 r. będą obowiązywały  zniżki (w tym 50%  w przypadku rodziny uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny i rodziny uprawnionej do pobierania zasiłku rodzinnego).
  • Szczegółowe informacje na temat Programu „Białostocka Karta Dużej Rodziny” można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://duzarodzina.bialystok.pl/.
  • Dnia 21 maja 2018 r. została podjęta uchwała Nr L/770/18 rady Miasta Białystok w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
  • Ponadto 27 czerwca 2018 r. Prezydent Miasta Białegostoku wydał Zarządzenie Nr 756/2018 w sprawie wykonania w.w. uchwały – z treścią zarządzenia można zapoznać się pod adresem:

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR LXIII/884/22 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 20 grudnia 2022r. r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych

ZARZĄDZENIE NR 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wykonania uchwały Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

zarzadzenie_wychowanie_przedszkolne.pdf

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK w Przedszkolu Samorządowym Nr 42

,, Niezapominajka" w Białymstoku.