O NAS

    Nasze przedszkole jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Białystok, a nadzór  pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty. Powstało w 1975 roku z Funduszu Ochrony Zdrowia. W roku 2010 przedszkole otrzymało nazwę „Niezapominajka”. W placówce funkcjonuje 7 grup przedszkolnych, w tym 2 grupy mieszczą się w odrębnym budynku usytuowanym na posesji przedszkola. Posiadamy wygodne, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale zabaw. Są  one bogato wyposażone w ciekawe i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzieci mają także do dyspozycji rozległy, otoczony zielenią i  bezpiecznie urządzony plac zabaw.

    Personel przedszkola to wykwalifikowana kadra nauczycieli, stanowiąca zespół pedagogów twórczych, stale poszukujących nowych możliwości atrakcyjnej pracy z dziećmi oraz grupa pracowników niepedagogicznych zawsze gotowa do pomocy dzieciom, dbająca o ich bezpieczeństwo i radość pobytu w naszym przedszkolu. Jesteśmy placówką  przyjazną dziecku. Zdobywa tu ono umiejętności i wiedzę niezbędną do podjęcia obowiązku szkolnego. Staramy się uczyć  je samodzielności myślenia i działania. Bardzo ważne jest dla nas, aby potrafiło ono współpracować z innymi, ale było też samodzielne i  refleksyjnie podchodziło do rzeczywistości, a nade wszystko szanowało siebie i było otwarte na świat oraz drugiego człowieka. Dbamy, aby podczas codziennych zajęć towarzyszyła mu radość i satysfakcja. Staramy się tworzyć takie warunki, żeby każdy przedszkolak osiągał sukcesy, czuł się ważny, lubiany i doceniany.

Praca z dziećmi prowadzona jest przez  nauczycieli w ciągu całego dnia ich pobytu w przedszkolu. Obejmuje ona różnorodne działania zapewniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nauczyciele korzystają z osiągnięć współczesnej pedagogiki i stosują w swej pracy elementy sprawdzonych metod i programów m.in. programu „ Optymistyczne przedszkole” Mirelii Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej, „ Dziecięca matematyka” autorstwa e. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E.Zielińskiej, Pedagogikę zabawy – KLANZA,  twórcze metody aktywności ruchowej Carla Orffa, Labana i Kniessòw, metodę  aktywnego słuchania  muzyki według Batti Strauss, kinezjologię edukacyjną Paula Dennisona. Naszym wychowankom zapewniamy  udział w spektaklach teatralnych, koncertach oraz audycjach muzycznych.

Realizując zadania edukacyjne systematycznie i wieloaspektowo współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym m.in. ze Szkołą Podstawową nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego, Książnicą Podlaską Filią Nr 3, Młodzieżowym Domem Kultury, Muzeum Medycyny i Farmacji UMB, Wojewódzką Komenda Policji, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2, Białostockim Hospicjum dla Dzieci,Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, Muzeum Wojska Polskiego,Spółdzielnią Osiedlową Osiedla Sienkiewicza, Schroniskiem dla zwierząt, Nadleśnictwem Dojlidy.Corocznie włączamy się w szerg akcji charytatywnych, prospołecznych i proekologicznych, kształtujących u naszych wychowanków empatię, wrażliwość oraz otwartość na potrzeby innych.

Jesteśmy organizatorami wielu imprez i uroczystości wewnątrzprzedszkolnych,  konkursòw  wokalnych, recytatorskich, plastycznych i tanecznych. Rozwijamy i prezentujemy talenty  naszych wychowanków w środowisku lokalnym, odnosząc sukcesy potwierdzone nagrodami i wyróżnieniami. Dbamy o dobry kontakt z Rodzicami naszych wychowanków. Aktywizujemy ich do uczestnictwa w życiu przedszkola. Organizujemy zajęcia otwarte, zebrania grupowe i konsultacje indywidualne, które mają na celu zapoznanie rodziców z osiągnięciami ich dzieci. Jesteśmy otwarci na pomysły i oczekiwania Rodziców.