Spotkanie Adaptacyjne 

Serdecznie zapraszamy

 rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola

 na spotkanie z psychologiem

 dnia 30 czerwca 2022r. o godz. 15.30 (czwartek)