Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy dla Pani Moniki Kacperczyk

za piękne drzewka i krzewy ozdobne,

które zostały posadzone na terenie wokół Przedszkola.