Komunikat w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola

 

Od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych przedszkoli. 

Dyrektor przedszkola na wniosek: rodziców/opiekunów  dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, do którego uczęszczają dzieci. 

 

Wnioski są do pobrania  w kancelarii przedszkola.

Wypełnione wnioski należy dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola i przekazać pracownikowi placówki.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1

 

© 2021   Przedszkole Samorządowe nr 42 "Niezapominajka" w Białymstoku
     ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]

góra strony