Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2020/2021

 Trwająca wewnątrz i na zewnątrz termomodernizacją przedszkola, nie pozwala na tradycyjne osobiste spotkanie w ramach corocznego cyklu spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców na terenie przedszkola. W związku z tym spotkamy się dopiero 1 września.

 • W roku szkolnym 2020/2021 PS nr 42,, Niezapominajka" czynne będzie w godz.: 6:30- 17:00
 • Dzieci należy przyprowadzić do godz. 8:30
 • Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną prosimy o obecność w maseczkach i o przybycie jednego rodzica/opiekuna dziecka.

  Prosimy również o monitorowanie strony internetowej przedszkola ponieważ sytuacja jest dynamiczna, w razie jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informowali w w/w sposób.

              

                                                                                                                             Dyrektor przedszkola

 

Poniżej proponujemy kilka praktycznych wskazówek i porad dotyczących adaptacji:

Co to jest adaptacja?

Adaptacja – to przystosowanie do nowego środowiska, do nowych sytuacji i warunków. Dla małego dziecka takim nowym środowiskiem, jest przedszkole, gdzie dziecko będzie zdobywało pierwsze doświadczenia społeczne. Bardzo ważne jest, by te doświadczenia przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.

Adaptację do przedszkola ułatwiają następujące umiejętności/kompetencje – dziecka i rodziców:

 • Odpowiedni do wieku rozwój mowy – (3-latek o prawidłowym rozwoju mowy buduje zdania, zgłasza swoje różne potrzeby, komunikuje się słownie z otoczeniem w sposób zrozumiały).
 •  Ukończony trening toaletowy – dziecko zgłasza potrzeby fizjologiczne i potrafi korzystać z toalety ( często z pomocą, nie używa pieluch w dzień ).
 • Umiejętność samodzielnego jedzenia, tzn. posługuje się łyżką, siedzi przy stole, skupia się na jedzeniu bez bajki i zabawek, jest otwarte na próbowanie różnych potraw.
 •  Umiejętność respektowania zasad i granic – na razie tych domowych. Jeśli w domu rodzice odwołują się do zasad i konsekwentnie stawiają granice – dziecku łatwiej będzie przenieść te nawyki do przedszkola.
 • Doświadczenie w relacjach z dziećmi i dorosłymi – im więcej kontaktów i zabaw z dziećmi, tym mniejszy może być stres w zetknięciu się z grupą przedszkolną. Bywanie w galeriach handlowych nie pełni, niestety, roli socjalizacyjnej, a obciąża układ nerwowy dziecka nadmiarem bodźców.
 • Doświadczenia poznawcze – jeśli dziecko w domu korzystało z kredek, farb, słuchało czytanych książek i muzyki, miało możliwość rozmawiania, obserwowania przyrody, jeśli miało możliwość częstych zabaw ruchowych (rower, hulajnoga, place zabaw, wycieczki piesze), jeśli rozwijało różne obszary psychofizyczne – spotkanie z przedszkolem przebiegnie łagodniej.
 • Samodzielność – w zakresie odpowiednim do wieku, dotyczy ubierania i rozbierania, korzystania z toalety, jedzenia, korzystania z zabawek, wyrażania uczuć i poszukiwania pomocy.
 • Przyzwyczajenia i nawyki życiowe, np. poobiedni odpoczynek ( dla części dzieci trudne do zaakceptowania ponieważ nie praktykowane w domu).
 • Ważne jest i odczuwane przez dziecko podejście rodzica do perspektywy przedszkola i codziennych rozstań. Uznaj, że to naturalny, następny etap rozwojowo/życiowy dziecka. Nie strasz trudnościami („jedz sam, bo w przedszkolu będziesz musiał”).
 •  Spokojnie przeprowadź trening toaletowy, nie w ostatniej chwili, naucz dziecko korzystać z toalety, w przedszkolu nie ma nocników.
 • Opowiadaj o przedszkolu realistycznie, uchronisz dziecko przed rozczarowaniem – rzeczywistość w ocenie dziecka jest inna niż w ocenie rodzicielskiej.
 • Zawsze akceptuj uczucia dziecka – koryguj zachowania, jeśli są niewłaściwe ( zamiast mówić do dziecka „nie bój się przedszkola”, powiedz „gdy będzie trudno, to ja ci pomogę”).
 • Nie stosuj szkodliwych „uspokajaczy” gdy dziecko jest wzburzone – w przedszkolu nie dostanie na uspokojenie telefonu ani tableta.
 •  Unikaj pośpiechu i chaosu, wysyłania do dziecka sprzecznych komunikatów, obciążania swoim lękiem i niepewnością – co rok do przedszkola przychodzą nowe dzieci i zdecydowana większość z nich daje radę. Jeśli mówisz, że przedszkole jest wspaniałe, a Twoje oczy są pełne niepokoju – dziecko Ci nie uwierzy.
 •  Nie dopytuj natarczywie o to jak było w przedszkolu – Twoje dziecko przecież kilka godzin do Ciebie tęskniło, zwłaszcza na początku .
 •  Żegnaj się z dzieckiem krótko, przedłużanie nie pomaga w opanowaniu lęku separacyjnego, nigdy nie wiadomo, ile jeszcze całusów potrzeba do uspokojenia.
 • Dotrzymuj danego słowa! Nie mów „przyjdę po ciebie, po obiedzie”, lepiej: „przyjdę, jak skończę pracę” ((twoje dziecko nie będzie od rana czekało na obiad, będący sygnałem Twojego przyjścia)
 •  Gdy dziecko nie będzie potrafiło przypomnieć sobie zdarzeń z przedszkola – to normalne. Dla niego kilka godzin to wieczność.
 •  Dziecko potrzebuje spójnego świata, przewidywalnego – jeśli w przedszkolu samo je i ubiera się – to znaczy, że potrafi, nie wyręczaj go więc w tym, w domu.
 • Do absolutnego minimum ogranicz korzystanie z tableta/telefonu – uzależnienie od takiego sposobu spędzania czasu radykalnie hamuje potrzeby poznawcze dziecka i staje się wyznacznikiem atrakcyjności świata. Nic już potem nie jest ciekawe.
 • Zakładamy, że na adaptację dzieci potrzebują całego roku. Każda przerwa w chodzeniu do przedszkola spowalnia proces przystosowywania się (nawet weekendy). Mogą zdarzać się kryzysy, czasem z niewiadomego powodu, najczęściej .

W procesie adaptacji bardzo istotna jest współpraca rodziców z nauczycielami. Wszelkie opinie nauczycielek wynikają z troski o dobro dziecka, gdyż przedszkole jest partnerem rodziców we właściwym kształtowaniu osobowości dziecka.

                                                                                                                                          

 
ogloszenia
© 2020   Przedszkole Samorządowe nr 42 "Niezapominajka" w Białymstoku
     ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]

góra strony