INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACJI

Dyrektor przedszkola informuje, iż praca przedszkola w okresie dyżuru tj. w lipcu zostanie zorganizowana zgodnie z dotychczas obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 oraz nowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym od dnia 16 czerwca do dnia 22 czerwca do godz. 15.00 prowadzona będzie rekrutacja na 39 miejsc ( 3 grupy po 13 dzieci).

Deklarację uczestnictwa dziecka wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w formie stacjonarnej,  należy przesłać (scan) na adres mailowy placówki ps42@um.bialystok.pl

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w miesiącu czerwcu, dokumenty mogą dostarczyć osobiście.

Ze względu na prowadzoną termomodernizację przedszkola, w miesiącu lipcu dzieci przebywać będą w sąsiadującym- PS Nr 26. Godziny pracy przedszkola  oraz przyprowadzania i odbierania dzieci nie ulegają zmianie. Przypominamy o obowiązku przyniesienia kapci i ubrań na zmianę.

  Do wypełnienia:

Deklaracja_uczestnictwa_dziecka.pdf   

Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wykonywaniu_pracy_w_formie_stacjonarnej.pdf

Do zapoznania się:

Kryteria_kwalifikacji_dzieci.pdf

Procedura_bezpieczenstwa_w_przedszkolach.pdf

Procedura_na_wypadek_stwierdzenia_zakazenia.pdf
ogloszenia
© 2020   Przedszkole Samorządowe nr 42 "Niezapominajka" w Białymstoku
     ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]

góra strony