Najnowsze informacjew tym roku szkolnym

Deklaracja uczęszczania dziecka do PS 42 ,,Niezapominajka" od dnia 1 września 2020 r

 Drodzy Rodzice, poniższa deklaracja obowiązuje wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.  Należy  ją wypełnić i dostarczyć do przedszkola osobiście 1 września, lub przesłać skan na adres mailowy placówki ps42@um.bialystok.pl.Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2020/2021

 Trwająca wewnątrz i na zewnątrz termomodernizacją przedszkola, nie pozwala na tradycyjne osobiste spotkanie w ramach corocznego cyklu spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców na terenie przedszkola. W związku z tym spotkamy się dopiero 1 września.

w poprzednim roku szkolnymINFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACJI

Dyrektor przedszkola informuje, iż praca przedszkola w okresie dyżuru tj. w lipcu zostanie zorganizowana zgodnie z dotychczas obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 oraz nowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 czerwca 2020 r.Nauczanie zdalne języka angielskiego - "Summer"

Hello!

"Driving in my car" - nauczanie zdalne języka angielskiego

Hello!Nauczanie zdalne języka angielskiego - "Let's go to the Zoo"

Hello!   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   
(wszystkie)


 

Kronika przedszkola - wydarzenia z poprzednich lat szkolnych

© 2020   Przedszkole Samorządowe nr 42 "Niezapominajka" w Białymstoku
     ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]

góra strony